Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN: GÎTE DE MOUSSAN

ARTIKEL 1 – Sluiting van het contract
De reservering wordt definitief nadat de eigenaar de beschikbaarheid van de gîte tijdens de gekozen periodes heeft gecontroleerd. De reservering is definitief nadat de huurder bij reserveringen buiten de website een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag en een gedateerde en ondertekende kopie van het huurcontract aan de eigenaar heeft gestuurd. Reservering via de website impliceert aanvaarding van dit contract en het is niet nodig om dit ondertekende contract terug te sturen.

De huurovereenkomst afgesloten tussen de partijen bij deze akte kan in geen geval zelfs maar gedeeltelijk ten goede komen aan een derde, natuurlijke of rechtspersoon, behoudens schriftelijk akkoord van de eigenaar. Elke overtreding van deze laatste paragraaf zou waarschijnlijk resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij de huuropbrengsten definitief verworven blijven door de eigenaar.

ARTIKEL 2 – Annulering door de huurder
Elke annulering moet ten minste aan de eigenaar worden gemeld:
3 dagen voor aankomst bij een verblijf van minder dan 7 dagen
7 dagen voor aankomst bij een verblijf van 7 tot 20 dagen
15 dagen voor aankomst bij een verblijf van meer dan 21 dagen.
Indien het verblijf wordt ingekort blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.

ARTIKEL 3 – Annulering door de eigenaar
In geval van annulering van de huur door de eigenaar, zal hij de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetalen.

ARTIKEL 4 – Aankomst/vertrek
De huurder moet verschijnen op de dag en het tijdstip vermeld in dit contract. Bij verlate aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Indien de huurder niet verschijnt op de in het contract vermelde dag, na een periode van 24 uur, zonder kennisgeving aan de eigenaar, wordt dit contract als ontbonden beschouwd en blijven de betaalde bedragen bij de eigenaar die over zijn gîte kan beschikken.

ARTIKEL 5 – Betaling
De reservering wordt van kracht zodra de huurder een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag aan de eigenaar heeft gestuurd. Het saldo moet op de dag van aankomst worden betaald.

ARTIKEL 6 – Inventaris en inventaris

Bij aankomst is het noodzakelijk om eventuele schade of gebrek aan meubilair of uitrusting aan ons te melden. Indien u niets aangeeft, wordt de accommodatie geacht bij aankomst in goede staat te zijn opgeleverd.

Wij behouden ons het recht voor om aan het einde van uw verblijf eventuele schade tot 260 euro te factureren.
Het schoonmaken van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en vóór vertrek. Als dit niet gebeurt, wordt dit in rekening gebracht. De prijs bedraagt 25 euro voor gîtes 1 en 5, 50 euro voor gîtes 2,3,6,7 en 95 euro voor gîtes 4.

ARTIKEL 7 – Duur van het verblijf
De huurder die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na afloop van het verblijf in de accommodatie te blijven.

ARTIKEL 8 – Gebruik van de lokalen
De huurder zal op een rustige manier van de huur genieten en er goed gebruik van maken. De huurder verplicht zich de gemeubileerde woonruimte bij vertrek weer even schoon en netjes terug te geven als hij deze bij aankomst heeft aangetroffen. De schoonmaak is niet bij het basistarief inbegrepen. Het is mogelijk om de eindschoonmaakservice aan te vragen.

ARTIKEL 9 – Capaciteit
Dit contract wordt opgesteld voor de maximale persoonscapaciteit vermeld op het huurcontract. Indien het aantal huurders de accommodatiecapaciteit overschrijdt, kan de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

ARTIKEL 10 – Dieren
In dit contract wordt vastgelegd of de huurder al dan niet in het gezelschap van een huisdier mag verblijven. Bij niet-naleving van deze clausule door de huurder kan de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

ARTIKEL 11 – Verzekering
De huurder is verplicht het aan hem verhuurde pand te verzekeren. Hij zal daarom controleren of zijn hoofdverblijfcontract voorziet in de uitbreiding van het resort (vakantieverhuur). Anders moet hij de nodige verlenging afsluiten, eventuele diefstal tijdens de huurperiode is de verantwoordelijkheid van de huurder.

ARTIKEL 12 – Water en elektriciteit
De levering van water en elektriciteit is bij de huurprijs inbegrepen.

ARTIKEL 13 – Toeristenbelasting
De toeristenbelasting die wordt geïnd door de gemeenschap van gemeenten van Baronnies in de Drôme Provençale en de departementale raad van Drôme, wordt door de huurder betaald tegen het geldende tarief, weergegeven in de gîte.


Ik heb de algemene huurvoorwaarden gelezen, evenals eventuele bijzondere voorwaarden. Reservering via de website impliceert aanvaarding van dit contract


ARTIKEL 14 - Toegang tot het buitenzwembad
Het zwembad is toegankelijk van half juni tot half september. Minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassene. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid in geval van een probleem. Het hek moet altijd gesloten blijven om de veiligheid van jonge kinderen te garanderen. Dieren zijn niet toegestaan. Eten is verboden in het zwembadgedeelte.